Invändig gravyr

Lasergravyr, standard i Guldbolagets ringar invändigt


Rak stil:
Typsnitt nr. 1 Rak stil (Futura light BT)


Kursiv stil (italic):
Typsnitt nr. 2 Kursiv stil (Georgia Italic)


Skrivstil (script):
Typsnitt nr. 3 Skrivstil (English)


Standardstil
Typsnitt nr. 4 Standardstil (Trebuchet Ms Italic)


Invändiga gravyrsymboler standard (önskas någon annan symbol så kan vi troligen hjälpa till med detta)
Invändiga gravyrsymboler
1. Hjärta, 2. Dubbelhjärta, 3. Hjärta med pil, 4. Ringarna, 5. Häst och vagn, 6. Evighetstecken


Egenhändigt skrivna namnteckningar och fingeravtryck
Egenhändigt skrivna namnteckningar och fingeravtryck


Diamantgravyr, EJ standard i Guldbolagets ringar invändigt

Diamantgravyr
1. Rak stil, 2. Kursiv stil (italic), 3. Skrivstil (script), 4. Standard stil