Modell 9015-2K med fattning Athena med 1×0,19ct, Modell 9015-2K med 15×0,01ct