Vetvärt

Ta väl hand om dina smycken! Både guld och silver är mjuka metaller som kräver en aktsam behandling. Tänk på att ta av dig dina smycken när du duschar, diskar, sover, sportar och i andra situationer där de riskerar att skadas. Förvara dina smycken på en lämplig plats, gärna i ett smyckeskrin. På utsatta ställen uppstår på sikt slitage på dina smycken. Vi rekommenderar därför att du lämnar in dina smycken för professionell översyn helst en gång per år.

Om guld

Karat anger mängden guld i materialet som en ring är gjord av. En karat innebär att guldets vikt är 1/24 av legeringens vikt. I ett smycke med 18 karat är guldhalten således 18/24 (75 %) finguld.

Guldet som används på Guldbolaget

På Guldbolaget använder vi återvunnet guld, det vill säga guld som har omarbetats. Värdet på guld gör att smycken, som inte används, säljs och återanvänds. Fördelen med att arbeta med återvunnet guld är att miljön påverkas minimalt då guldet går runt i ett kretslopp. Kvalitén på guldet påverkas inte av att det återanvänds utan är exakt lika som nybrutet guld.

På Guldbolaget gör vi själva alla metallegeringar (guldsmältningar) i vår egen verkstad och vi gör själva all vidarebearbetning till färdiga ringar. Att vi äger hela förädlingsprocessen innebär minsta möjliga miljöpåverkan. Finguldet, som vi använder till våra metallegeringar, kommer enbart från olika miljöcertifierade producenter som återvinner och renar guld. Vi använder således ”byrålådsguldet” först efter det att guldet har renats av ett miljöcertifierat företag.

Guldhalten, i våra legeringar, kontrolleras kontinuerligt av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), som garanterar att vi uppfyller kraven gällande guldhalten. En ring från Guldbolaget är en ring som tillverkats under bästa möjliga miljökontroll.

Om diamanter

Diamanter är hårda men inte oförstörbara. Diamanter kan skada och repa andra smycken, så förvara dina diamantsmycken separat. Rengör dina diamanter regelbundet så behåller de sin fulla lyster.

En diamants kvalité bestäms av färgen, mängden orenheter och hur den är slipad. Carat (ct) är en viktenhet för ädelstenar exempelvis diamanter. Vikten på en carat är 200 mg.

Diamanter från Guldbolaget

De diamanter Guldbolaget saluför är godkända enligt EU:s regelverk 2368-2002 och vi garanterar att våra stenar inte är så kallade konfliktdiamanter enligt Kimberleyprocessen då vi endast använder oss av leverantörer som agerar i överrensstämmelse med denna process – ett regleringssystem för den internationella handeln med rådiamanter.

”Miljoner människor har dött i krig som finansierats genom olaglig handel med rådiamanter. För att stoppa den olagliga handeln har diamantindustrin, frivilligorganisationer, producent- och handelsländer inklusive EU tagit initiativ till ett kontrollsystem som reglerar den internationella handeln med rådiamanter. Initiativet som kallas Kimberleyprocessen har mynnat ut i ett certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter. Systemet började gälla från 2003. Ett drygt 70-tal länder (inklusive EU:s medlemsstater) har anslutit sig till Kimberlyprocessen”. Citat från Regeringskansliets hemsida.

Om silver

Våra silversmycken består till 935 tusendelar silver. Resten är koppar och andra metaller. Silversmycken oxiderar och detta åtgärdar du enklast genom att putsa dem emellanåt. Bäst resultat får du med ett putsmedel för silver.

Om palladium

Våra palladiumringar består av 500 tusendelar palladium, resten är silver och koppar.

Flexibilitet är Guldbolagets ledord!

Att anpassa en ring efter dina önskemål är en spännande utmaning och en stor glädje! Diskutera med våra duktiga återförsäljare hur du önskar att din ring ska se ut. På Guldbolaget har vi mycket lång erfarenhet av ringtillverkning och vår kunskap i hantverket i kombination med vår moderna maskinpark och vår vilja att tänka nytt gör att nästan allt är möjligt. Önskar du helt designa din egen ring så går detta också mycket bra.

Räkna ut vikten på våra ringar!