Ring dosed at both width and height, Semi-finished at dosed width A-6R, 3.8 high

Ring doserad både på bredd och höjd, Halvfabrikat vid doserad bredd A-6R, 3,8 hög, Bredd uppe=6,0 mm nere=3,0 mm, Höjd uppe=3,8 mm nere=2,0 mm, Maxhöjd 4,0 mm, Maxbredd beroende på storlek

Ring dosed at both width and height, Semi-finished at dosed width A-6R, 3.8 high, Width up = 6.0 mm down = 3.0 mm, Height up = 3.8 mm down = 2.0 mm, Max height 4.0 mm, Max width depending on size

 

SHARE
FacebooktwitterpinterestFacebooktwitterpinterest