9010-9K, 1,3 hög, typsnitt 1, 9012-6K, 1,6 hög, typsnitt 5